top of page
Ondernemen in Zevenbergen

Ondernemen in Zevenbergen

Als lid van Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen krijg je de kans om mee te praten over ontwikkelingen en veranderingen in onze gemeente. We verwelkomen je ideeën en luisteren naar je zorgen. Je hebt de mogelijkheid om medestanders te vinden wanneer het tijd is voor onderzoek of een gemeenschappelijk tegengeluid. Maar ook wanneer je draagvlak wilt creëren om ideeën te realiseren waar we allemaal profijt van hebben..

We hebben de ambitie om te groeien. De omvang van onze vereniging bepaalt voor een deel het gewicht dat we in de schaal kunnen leggen naar partners toe. Zo bouwen we samen aan een zekerdere toekomst voor Zevenbergen. En daar worden we allemaal beter van. 

Groei mee en meld je aan

wordook lid!

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Ondernemers en winkeliers in het centrum van Zevenbergen met een reclame-uiting op de gevel ontvangen jaarlijks de heffing ‘reclamebelasting’ (€ 250,- | vastgesteld t/m 2023) van Belastingsamenwerking West-Brabant. Gemeente Moerdijk stelt deze belastinggelden beschikbaar aan OV Ondernemen in Zevenbergen. Je betaalt in dat geval geen contributie. Ben je een ondernemer buiten het kerngebied centrum? Dan ontvang je een factuur vanuit OV Ondernemen in Zevenbergen voor de contributie tegen hetzelfde bedrag (excl. BTW) 

Betaald u reclamebelasting
bottom of page