top of page
Ondernemen in Zevenbergen

Ondernemen in Zevenbergen

De ondernemersvereniging bestaat uit ruim 100 verschillende leden met een Zevenbergs hart, zoals dienstverleners, winkeliers, vof’s, zzp’ers en verenigingen, zowel in het centrum als in het buitengebied. Het liefst zien we iedereen aansluiten. We willen een baken zijn voor elke ondernemer of ondernemende organisatie die het aandurft om eigen trots te delen, maar ook die van een ander. Door samen te werken en initiatief te nemen, kunnen we ook grote bruggen slaan.

 

We ontwikkelden daar een duidelijke visie voor die bestaat uit drie doelstellingen en vijf pijlers. Ontdek hieronder welke dat zijn en hoe onze vereniging gefinancierd wordt.

Wij zijn ondernemend Zevenbergen

Centrum Zevenbergen
Ondernemersvereniging Zevenbergen

Belangen

behartigen

Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen behartigt de belangen van haar leden naar de inwoners, gemeente en naar elkaar. We gaan uit van gemeenschappelijkheid en richten ons vooral op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

BESTUUR OV

Bevorderen lokale economie

Zevenbergen economisch laten bloeien kent als speerpunten meer bezoekers aantrekken en hen een langer en plezierig verblijf bieden, meer bestedingen realiseren van zowel bezoekers als eigen inwoners en lokale samenwerkingen door ondernemers in elk segment. 

Word ook lid van Ondernemen in Zevenbergen

Bevorderen

onderlinge verhoudingen

Samenwerking is cruciaal als we meer willen bereiken en onze trots willen uitdragen. Elkaar vertrouwen, helpen en opdrachten gunnen inspireert ondernemers, gemeente, verenigingen, stichtingen, scholen, bewoners en bezoekers! Je voelt dat het werkt!

De ondernemersvereniging

Onze doelen

" Een actieve vereniging van ondernemers en ondernemendeorganisaties die samenwerken, groeien en ontwikkelen "

Elk lid van Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen betaalt jaarlijks contributie. Hoe je dat betaalt, hangt af van de locatie van je organisatie. 

Organisaties in het centrum met een reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg ontvangen jaarlijks een heffing voor ‘reclamebelasting’ van Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij vallen onder het Ondernemersfonds. De gemeente stelt deze gelden als subsidie beschikbaar aan de Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen en verdubbelt het bedrag (voorlopig tot 1 januari 2025). 

Organisaties buiten het centrum betalen geen reclamebelasting. In plaats daarvan ontvangen ze een factuur van de Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen voor hetzelfde bedrag als de reclamebelasting. Zo stellen we alle organisaties gelijk.

Het totale budget zetten we onder andere in voor gezamenlijke marketing, evenementen, sfeerverlichting in het centrum, evenementen, workshops en OV-bijeenkomsten.

Meer informatie over het ondernemersfonds vind je op de website van Gemeente Moerdijk . Volgens de AVG-richtlijnen mag de gemeente geen gegevens met ons delen over de organisaties die reclamebelasting betalen.

Betaal je reclamebelasting, maar ben je nog geen lid van de Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen? Mis de kans niet om je trots met ons te delen en samen doelen te halen. Meld je vandaag nog aan.

Financiering
OVZ Ondernemers Vereniging Zevenbergen
Onze kernwaarden
Investeren in de ontwikkeling van onze leden.

01

Zelfontplooiing

Organiseren van eigen evenementen en faciliteren bij externe initiatieven.

02

Evenementen

Bruggen slaan tussen diverse partijen: ‘samen staan we sterk’. Met citymarketing bouwen aan het merk Zevenbergen.

03

Verbondenheid

Zomer BBQ, borrels, ALV, lunchsessie en netwerkevenementen.

04

Elkaar ontmoeten

Op de hoogte zijn, kennis delen en ‘nieuws maken’.

05

Nieuws & informatie

Ondernemen in Zevenbergen

Als ondernemer word je geconfronteerd met steeds meer veranderingen. Grote thema’s hebben net zo goed invloed op Zevenbergse organisaties. Denk aan klimaatverandering en de energietransitie, individualisering, bevolkingstoename en online aankopen versus de hang naar lokaal geproduceerde producten. Van wachten op betere tijden en passief toekijken hoe de wereld om je heen verandert, is nog nooit een organisatie beter geworden.

 

Daarom stel je als organisatie doelen op. de Ondernemersvereniging Ondernemen in Zevenbergen wil met haar doelen ondersteunend zijn aan jouw bedrijfsdoelen. Want samen bereik je meer. OV-leden houden zich vast aan 6 kernwaarden. Zo kunnen we ons profileren naar klanten en leveranciers. maar ook elkaar wijzen op de kracht van deze waarden.

Jou doel wordt ons doel
Hoe gaan we met elkaar om?
  • We hanteren een proactieve houding, ook als er niet (direct) sprake is van eigen belang.

  • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Verschillen van mening mag, maar respect en begrip staan voorop.

  • We houden het doel economische activiteiten bevorderen voor ogen als meetlat voor investering in tijd, (financiële) middelen en kwaliteit.

  • We zijn allemaal gelijk en maken geen onderscheid in ras, geslacht, geloof of leeftijd. Iedereen is welkom!

  • Oprecht naar elkaar luisteren zonder vooroordelen. Zo werken we aan wederzijds begrip om gemeenschappelijke belangen te vinden.

  • We zijn bedacht op het feit dat acties consequenties hebben. Er is ruimte voor emotie, maar we doseren ze en zijn ons bewust van de impact ervan.

samenwerken voor de Zevenbergse Havendagen

Zin om geïnspireerd te worden? Eens van gedachten wisselen met een medeondernemer? Of wil je meedenken en meewerken aan het bouwen van het merk ‘Zevenbergen’?
 
Wil jij samen met de Ondernemersverening Ondernemen in Zevenbergen sluit je dan aan. Blijf up-to-date van het laatste lokale en regionale nieuws, doe mee aan evenementen en workshops en grijp je kans om te netwerken. 

Doe actief mee!

Ben je ondernemer? Word lid van de OV Ondernemen in Zevenbergen

bottom of page