top of page
Ondernemen in Zevenbergen

Ondernemen in Zevenbergen

Zevenbergse Voorzitters Societeit

De Zevenbergse Voorzitters Sociëteit is opgericht met het doel om Zevenbergse verenigingen/ stichtingen/ sociëteiten samen te brengen om elkaar te steunen, met elkaar te overleggen, elkaar te inspireren en te helpen met zaken die je als bestuurder tegenkomt.

Om dit te bereiken organiseren we twee maal per jaar een bijeenkomst. Deze wordt elke keer georganiseerd en gefaciliteerd door een aangesloten vereniging/ stichting/ sociëteit. Deze kan zich tijdens de bijeenkomst presenteren en zorgt voor een interessant thema.

Het doel van deze vereniging is meerledig. Op de eerste plaats willen wij ieder kennis laten maken met collega-voorzitters uit de Zevenbergse samenleving. Gezelligheid en informeel samenzijn staan dan ook hoog in ons vaandel. Maar daar willen we het niet bij laten.

Samenwerken voor grotere slagkracht

Het bestuur

Als voorzitter van Stichting Carnaval Zevenbergen mag ik de geweldige groep, die carnaval in het Zeuvebultelaand al weer vele jaren aansturen in de voorbereidingen en uitvoering van dit leutige feest. Na jaren zelf het carnavalsfeest te hebben gevierd, vind ik het geweldig, dat ik dit feest nu samen met deze energieke groep vrijwilligers mag beleven.

Frank Koppejan

Penningmeester

Zevenbergse Voorzitters Societeit - Frank Koppejan

Samen met Ronald Schoone hebben we altijd het idee gehad om verenigingen met elkaar te verbinden, een gezamenlijke agenda te maken van alle activiteiten in Zevenbergen, samen van elkaar te leren en elkaar helpen waar nodig. Uiteindelijk hebben we eind 2016 een aantal voorzitters bij elkaar gebracht en zijn tot uitvoering van onze plannen gekomen.

Bart Schuijt

Secretaris

Zevenbergse Voorzitters Societeit - Bart Schuijt

Ik ben Marjolein de Wit,  voorzitter van de Stichting Cultuur Moerdijk (SCM).

SCM is niet specifiek Zevenbergs maar actief in de hele gemeente Moerdijk. De bestuursleden komen daardoor uit verschillende plaatsen, ik woon zelf in Willemstad. Mijn voorganger woont in Zevenbergen, vandaar dat ik hem ben opgevolgd in het bestuur van ZVS.

Marjolein de Wit

Bestuurslid

Zevenbergse Voorzitters Societeit - Marjolein de Wit

Ik vind het erg belangrijk dat je elkaar leert kennen en weet wat een ander doet, want als je elkaar nodig hebt, weet je wie je moet vragen. Samenwerken vind ik erg belangrijk en heel waardevol. De ZVS zorgt voor verbinding. Ik zeg altijd als je vindt dat iets beter kan, dan moet je er iets aan doen in plaats van alleen maar roepen.

Tamara Heeren

Bestuurslid

Zevenbergse Voorzitters Societeit - Tamara Heeren

" Samen kunnen we zoeken naar praktische oplossingen voor uitdagingen waar we met z'n allen regelmatig tegenaan lopen "

Het is de bedoeling dat we ook van elkaar leren

De bijeenkomsten zijn daarom ook altijd informatief en leerzaam. Samen kunnen we zoeken naar praktische oplossingen voor uitdagingen waar we met z'n allen regelmatig tegenaan lopen. Wat voorbeelden: wel of geen subsidiemogelijkheden, hoe kom ik aan voldoende vrijwilligers, hoe pak ik het overleg met officiële instanties aan, hoe zit het met relevante wet- en regelgeving enzovoorts.

We hebben het met elkaar ook over de "technische kant" van het voorzitterschap. Wat komt er allemaal kijken bij het op een goede wijze voorzitten van een vereniging? Kunnen we samenwerken met andere verenigingen en hoe gaan we dat dan vormgeven? Kortom: we leren van elkaar - en soms van externe deskundigen die daartoe worden uitgenodigd - door vooral ervaringen uit te wisselen.

U kunt zich opgeven als lid bij het secretariaat via zvs@ondernemeninzevenbergen.nl

Wij heten u graag welkom !

Namens bestuursleden ZVS

Bart Schuijt

We leren van elkaar

Ondernemen in Zevenbergen is partner van de Zevenbergse Voorzitters Societeit

Wij houden je graag op de hoogte

Organiseer jij ook een evenement? Meld het bij ons aan!

bottom of page